Arun Hande - Mob No. +91 8788392896, +91 9421092888
    LCN24 - आपला आवाज : लातूर परिसरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घेणारे वेब पोर्टल.

खाजगी बस, ट्रॅव्हल्स यांनी अधिक तिकिटदर आकारल्यास तक्रार करा - प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर

खाजगी बस, ट्रॅव्हल्स यांनी अधिक तिकिटदर आकारल्यास तक्रार करा - प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर

लातूर (जिमाका) : खाजगी कंत्राटी वाहनांना (खाजगी बस, ट्रॅव्हल्स इ.) गर्दीच्या हंगामाच्या काळात एस.टी. बससाठी येणाऱ्या प्रती किलोमीटर भाडे दराच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक राहणार नाही. असे कमाल भाडेदर आकारता येईल. यापेक्षा अधिक भाडे आकारले गेल्यास प्रवाशांनी mvdcomplaint.enf2@gmail.com वर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने कंत्राटी वाहनांचे (खाजगी बस, ट्रॅव्हल्स इ.) महत्तम भाडेदर निश्चित केले आहेत. शासन निर्णय प्रभावाने अमलात आला आहे. कंत्राटी बस परवाने धारकांकडून जर विहीत दरापेक्षा अधिक दराने आकारणी करण्यात येत असेल तसेच प्रवाशांना प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत mvdcomplaint.enf2@gmail.com या ई-मेलव्दारे तक्रार नोंदविता येईल. तक्रारी संदर्भाने उचित चौकशीअंती संबंधित कंत्राटी बस परवाना धारकांना परवान्यावर निलंबनाची / रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

या शासन निर्णयाव्दारे खाजगी कंत्राटी वाहनांना (खाजगी बस, ट्रॅव्हल्स इ.) गर्दीच्या हंगामाच्या काळात एस.टी. बससाठी येणाऱ्या प्रती किलोमीटर भाडे दराच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक राहणार नाही. असे कमाल भाडेदर आकारता येईल. यापेक्षा अधिक भाडे आकारले गेल्यास प्रवाशांनी mvdcomplaint.enf2@gmail.com वर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Top