Arun Hande - Mob No. +91 8788392896, +91 9421092888
    LCN24 - आपला आवाज : लातूर परिसरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घेणारे वेब पोर्टल.

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे माजी मुख्यमंञी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे माजी मुख्यमंञी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे माजी मुख्यमंञी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे माजी मुख्यमंञी डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे चाकूरकर, देशमुखांचा उदय - डॉ. सोमनाथ रोडे

Top